ZnačkaC
Latinský názovCarboneum
Protónové číslo6
Perióda2
SériaNekovy
Relatívna atómová hmotnosť12,011
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
2,5
Oxidačná čísla
-4, 2, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p2
Hustota [g/cm3]
3,515
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
3550
Teplota varu [°C]
4827
Atómový polomer [pm]
67
Kovalentný polomer [pm]
77
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
155
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,709
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
10
Elektrická vodivosť [S m-1]
1 · 105
1. ionizačná energia [eV]
11,2603
2. ionizačná energia [eV]
24,383
3. ionizačná energia [eV]
47,887
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
5