ZnačkaRu
Latinský názovRuthenium
Protónové číslo44
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť101,07
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 6, 8
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1
Hustota [g/cm3]
12,41
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
2300
Teplota varu [°C]
4000
Atómový polomer [pm]
178
Kovalentný polomer [pm]
126
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
117
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,238
Rok objavu
1843
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6,5
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
2160
Youngov modul [GPa]
447
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,4 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
173
1. ionizačná energia [eV]
7,3605
2. ionizačná energia [eV]
16,76
3. ionizačná energia [eV]
28,47
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
9