ZnačkaZr
Latinský názovZirkonium
Protónové číslo40
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť91,244
SkupinaIV.B
Paulingova elektronegativita
1,4
Oxidačná čísla
4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2
Hustota [g/cm3]
6,506
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1852
Teplota varu [°C]
3800
Atómový polomer [pm]
206
Kovalentný polomer [pm]
148
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
22,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,278
Rok objavu
1789
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
5,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
903
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
650
Youngov modul [GPa]
68
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,3 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
33
1. ionizačná energia [eV]
6,6339
2. ionizačná energia [eV]
13,13
3. ionizačná energia [eV]
22,99
Počet stabilných izotopov
5
Počet nestabilných izotopov
16