ZnačkaSb
Latinský názovStibium
Protónové číslo51
Perióda5
SériaPolokovy
Relatívna atómová hmotnosť121,75
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidačná čísla
-3, 3, 5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3
Hustota [g/cm3]
7,29
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
630,74
Teplota varu [°C]
1750
Atómový polomer [pm]
133
Kovalentný polomer [pm]
138
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
24,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,207
Rok objavu
1450
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
3-3.5
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
294
Youngov modul [GPa]
55
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,5 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
20
1. ionizačná energia [eV]
8,64
2. ionizačná energia [eV]
16,53
3. ionizačná energia [eV]
25,3
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
27