ZnačkaPo
Latinský názovPolonium
Protónové číslo84
Perióda6
SériaKovy
Relatívna atómová hmotnosť208,9824
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
2,0
Oxidačná čísla
2, 4, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Hustota [g/cm3]
9,3
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
254
Teplota varu [°C]
962
Atómový polomer [pm]
135
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
20
Rok objavu
1898
1. ionizačná energia [eV]
8,4167
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
33