ZnačkaCe
Latinský názovCerium
Protónové číslo58
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť140,115
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidačná čísla
3, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f1 5d1 6s2
Hustota [g/cm3]
6,7
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
799
Teplota varu [°C]
3426
Kovalentný polomer [pm]
165
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
11,4
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,19
Rok objavu
1803
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
270
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
412
Youngov modul [GPa]
34
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,4 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
14
1. ionizačná energia [eV]
5,5387
2. ionizačná energia [eV]
10,851
3. ionizačná energia [eV]
20,2
Počet stabilných izotopov
4
Počet nestabilných izotopov
15