ZnačkaB
Latinský názovBorum
Protónové číslo5
Perióda2
SériaPolokovy
Relatívna atómová hmotnosť10,811
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
2,0
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p1
Hustota [g/cm3]
2,34
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
2300
Teplota varu [°C]
2550
Atómový polomer [pm]
87
Kovalentný polomer [pm]
82
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
27
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,026
Rok objavu
1808
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
9,3
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
4.9 · 104
Elektrická vodivosť [S m-1]
5 · 10-6
1. ionizačná energia [eV]
8,298
2. ionizačná energia [eV]
25,154
3. ionizačná energia [eV]
37,93
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
4