ZnačkaCo
Latinský názovCobaltum
Protónové číslo27
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť58,93320
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
2, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Hustota [g/cm3]
8,9
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1494
Teplota varu [°C]
2900
Atómový polomer [pm]
152
Kovalentný polomer [pm]
126
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
100
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,421
Rok objavu
1735
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
5,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1043
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
700
Youngov modul [GPa]
209
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,7 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
75
1. ionizačná energia [eV]
7,881
2. ionizačná energia [eV]
17,06
3. ionizačná energia [eV]
33,5
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
13