ZnačkaMo
Latinský názovMolybdaneum
Protónové číslo42
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť95,94
SkupinaVI.B
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 5, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1
Hustota [g/cm3]
10,22
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
2617
Teplota varu [°C]
4650
Atómový polomer [pm]
190
Kovalentný polomer [pm]
145
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
138
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,25
Rok objavu
1785
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
5,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1530
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
1500
Youngov modul [GPa]
329
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,73 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
20
1. ionizačná energia [eV]
7,0924
2. ionizačná energia [eV]
16,461
3. ionizačná energia [eV]
27,16
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
13