ZnačkaLi
Latinský názovLithium
Protónové číslo3
Perióda2
SériaAlkalické kovy
Relatívna atómová hmotnosť6,941
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
1,0
Oxidačná čísla
1
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s1
Hustota [g/cm3]
0,534
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
180,54
Teplota varu [°C]
1347
Kritická teplota [°C]
2950
Kritický tlak [MPa]
67
Atómový polomer [pm]
167
Kovalentný polomer [pm]
134
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
84,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
3,582
Rok objavu
1870
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
0,6
Youngov modul [GPa]
4,9
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,17 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
4,2
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
2