ZnačkaEu
Latinský názovEuropium
Protónové číslo63
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť151,965
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,0
Oxidačná čísla
2, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
5,243
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
822
Teplota varu [°C]
1597
Atómový polomer [pm]
231
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
13,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,182
Rok objavu
1896
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
167
Youngov modul [GPa]
18
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,1 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
7,9
1. ionizačná energia [eV]
5,6704
2. ionizačná energia [eV]
11,245
3. ionizačná energia [eV]
24,926
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
19