ZnačkaYb
Latinský názovYtterbium
Protónové číslo70
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť173,04
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidačná čísla
2, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
6,97
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
819
Teplota varu [°C]
1194
Atómový polomer [pm]
222
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
34,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,155
Rok objavu
1878
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
206
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
343
Youngov modul [GPa]
24
Elektrická vodivosť [S m-1]
3,6 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
9,9
1. ionizačná energia [eV]
6,2542
2. ionizačná energia [eV]
12,188
3. ionizačná energia [eV]
25,03
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
9