ZnačkaH
Latinský názovHydrogenium
Protónové číslo1
Perióda1
SériaNekovy
Relatívna atómová hmotnosť1,00794
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
2,1
Oxidačná čísla
-1, 1
Elektrónová konfigurácia
1s1
Hustota [g/cm3]
0,00008988
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-259,34
Teplota varu [°C]
-252,87
Kritická teplota [°C]
-240,18
Kritický tlak [MPa]
1,293
Atómový polomer [pm]
53
Kovalentný polomer [pm]
37
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,1815
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
14,304
Rok objavu
1766
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
1