ZnačkaCa
Latinský názovCalcium
Protónové číslo20
Perióda4
SériaKovy alkalických zemín
Relatívna atómová hmotnosť40,078
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
1,0
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Hustota [g/cm3]
1,55
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
839
Teplota varu [°C]
1484
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
200
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,647
Rok objavu
1808
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1.5-2
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
167
Youngov modul [GPa]
20
Elektrická vodivosť [S m-1]
3,13 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
7,4
1. ionizačná energia [eV]
6,1132
2. ionizačná energia [eV]
11,871
3. ionizačná energia [eV]
50,908
Počet stabilných izotopov
6
Počet nestabilných izotopov
8