ZnačkaCd
Latinský názovCadmium
Protónové číslo48
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť112,411
SkupinaII.B
Paulingova elektronegativita
1,7
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2
Hustota [g/cm3]
8,65
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
321,108
Teplota varu [°C]
765
Atómový polomer [pm]
161
Kovalentný polomer [pm]
148
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
96,8
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,233
Rok objavu
1817
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,0
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
203
Youngov modul [GPa]
50
Elektrická vodivosť [S m-1]
4,4 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
19
1. ionizačná energia [eV]
8,9937
2. ionizačná energia [eV]
16,908
3. ionizačná energia [eV]
37,48
Počet stabilných izotopov
5
Počet nestabilných izotopov
14