ZnačkaTb
Latinský názovTerbium
Protónové číslo65
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť158,92534
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f9 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
8,253
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1360
Teplota varu [°C]
3123
Atómový polomer [pm]
225
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
11,1
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,18
Rok objavu
1843
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
863
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
677
Youngov modul [GPa]
56
Elektrická vodivosť [S m-1]
8,3 · 105
Pružnosť v šmyku [GPa]
22
1. ionizačná energia [eV]
5,8639
2. ionizačná energia [eV]
11,525
3. ionizačná energia [eV]
21,91
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
23