ZnačkaO
Latinský názovOxygenium
Protónové číslo8
Perióda2
SériaNekovy
Relatívna atómová hmotnosť15,9994
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
3,5
Oxidačná čísla
-2, -1, 2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p4
Hustota [g/cm3]
0,001429
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-218,79
Teplota varu [°C]
-182,962
Kritická teplota [°C]
-118,56
Kritický tlak [MPa]
5,043
Atómový polomer [pm]
48
Kovalentný polomer [pm]
73
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,2674
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,92
Rok objavu
1774
1. ionizačná energia [eV]
13,6181
2. ionizačná energia [eV]
35,117
3. ionizačná energia [eV]
54,934
Počet stabilných izotopov
3
Počet nestabilných izotopov
5