ZnačkaSm
Latinský názovSamarium
Protónové číslo62
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť150,36
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
2, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f6 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
7,54
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1077
Teplota varu [°C]
1791
Atómový polomer [pm]
238
Kovalentný polomer [pm]
162
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
13,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,197
Rok objavu
1879
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
412
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
441
Youngov modul [GPa]
50
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,1 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
20
1. ionizačná energia [eV]
5,6437
2. ionizačná energia [eV]
11,069
3. ionizačná energia [eV]
23,423
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
13