ZnačkaF
Latinský názovFluorum
Protónové číslo9
Perióda2
SériaHalogény
Relatívna atómová hmotnosť18,9984032
SkupinaVII.A
Paulingova elektronegativita
4,0
Oxidačná čísla
-1
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p5
Hustota [g/cm3]
0,001696
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-219,62
Teplota varu [°C]
-188,14
Kritická teplota [°C]
-129,02
Kritický tlak [MPa]
5,172
Atómový polomer [pm]
42
Kovalentný polomer [pm]
71
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,0279
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,824
Rok objavu
1886
1. ionizačná energia [eV]
17,4228
2. ionizačná energia [eV]
34,97
3. ionizačná energia [eV]
62,707
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
5