ZnačkaSe
Latinský názovSelenium
Protónové číslo34
Perióda4
SériaNekovy
Relatívna atómová hmotnosť78,96
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
2,4
Oxidačná čísla
-2, 2, 4, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Hustota [g/cm3]
4,80
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
217
Teplota varu [°C]
685
Kritická teplota [°C]
1493
Kritický tlak [MPa]
27,2
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
2,04
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,32
Rok objavu
1817
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,0
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
736
Youngov modul [GPa]
10
Elektrická vodivosť [S m-1]
8 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
3,7
1. ionizačná energia [eV]
9,7524
2. ionizačná energia [eV]
21,19
3. ionizačná energia [eV]
30,82
Počet stabilných izotopov
6
Počet nestabilných izotopov
14