ZnačkaIr
Latinský názovIridium
Protónové číslo77
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť192,22
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d7 6s2
Hustota [g/cm3]
22,5
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
2447
Teplota varu [°C]
4500
Atómový polomer [pm]
180
Kovalentný polomer [pm]
137
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
147
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objavu
1803
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1760
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
1670
Youngov modul [GPa]
528
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,1 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
210
1. ionizačná energia [eV]
9,1
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
23