ZnačkaS
Latinský názovSulphur
Protónové číslo16
Perióda3
SériaNekovy
Relatívna atómová hmotnosť32,066
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
2,5
Oxidačná čísla
-2, 2, 4, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Hustota [g/cm3]
2,07
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
112,8
Teplota varu [°C]
444,674
Kritická teplota [°C]
1040
Kritický tlak [MPa]
20,7
Atómový polomer [pm]
88
Kovalentný polomer [pm]
102
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,269
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,71
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,0
Elektrická vodivosť [S m-1]
5 · 10-14
1. ionizačná energia [eV]
10,36
2. ionizačná energia [eV]
23,33
3. ionizačná energia [eV]
34,83
Počet stabilných izotopov
4
Počet nestabilných izotopov
6