ZnačkaAu
Latinský názovAurum
Protónové číslo79
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť196,96654
SkupinaI.B
Paulingova elektronegativita
2,4
Oxidačná čísla
1, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1
Hustota [g/cm3]
19,32
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1064,43
Teplota varu [°C]
2966
Atómový polomer [pm]
174
Kovalentný polomer [pm]
144
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
317
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,128
Rok objavu
Starovek
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
216
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
2450
Youngov modul [GPa]
78
Elektrická vodivosť [S m-1]
4,5 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,022
Pružnosť v šmyku [GPa]
27
1. ionizačná energia [eV]
9,2257
2. ionizačná energia [eV]
20,521
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
20