ZnačkaW
Latinský názovWolframium
Protónové číslo74
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť183,85
SkupinaVI.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 5, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d4 6s2
Hustota [g/cm3]
19,3
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
3387
Teplota varu [°C]
5660
Atómový polomer [pm]
193
Kovalentný polomer [pm]
146
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
174
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objavu
1758
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
7,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
3430
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
2570
Youngov modul [GPa]
411
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,8 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0536
Pružnosť v šmyku [GPa]
161
1. ionizačná energia [eV]
7,98
Počet stabilných izotopov
5
Počet nestabilných izotopov
16