ZnačkaNi
Latinský názovNiccolum
Protónové číslo28
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť58,69
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
2, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Hustota [g/cm3]
8,908
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1455
Teplota varu [°C]
2732
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
90,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,444
Rok objavu
1751
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
4,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
638
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
700
Youngov modul [GPa]
200
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,4 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
76
1. ionizačná energia [eV]
7,6398
2. ionizačná energia [eV]
18,168
3. ionizačná energia [eV]
35,17
Počet stabilných izotopov
5
Počet nestabilných izotopov
7