ZnačkaTa
Latinský názovTantalum
Protónové číslo73
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť180,9479
SkupinaV.B
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidačná čísla
5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d3 6s2
Hustota [g/cm3]
16,654
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
2996
Teplota varu [°C]
5660
Atómový polomer [pm]
200
Kovalentný polomer [pm]
138
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
57,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,14
Rok objavu
1802
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
873
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
800
Youngov modul [GPa]
186
Elektrická vodivosť [S m-1]
8,1 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
69
1. ionizačná energia [eV]
7,89
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
18