ZnačkaDy
Latinský názovDysprosium
Protónové číslo66
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť162,50
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f10 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
5,559
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1412
Teplota varu [°C]
2562
Atómový polomer [pm]
228
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
10,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,173
Rok objavu
1843
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
540
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
500
Youngov modul [GPa]
61
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,1 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
25
1. ionizačná energia [eV]
5,9389
2. ionizačná energia [eV]
11,67
3. ionizačná energia [eV]
22,802
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
14