ZnačkaBa
Latinský názovBaryum
Protónové číslo56
Perióda6
SériaKovy alkalických zemín
Relatívna atómová hmotnosť137,327
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
0,9
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2
Hustota [g/cm3]
3,5
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
725
Teplota varu [°C]
1640
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
18,4
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,204
Rok objavu
1808
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1,25
Youngov modul [GPa]
13
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,8 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
4,9
1. ionizačná energia [eV]
5,2117
2. ionizačná energia [eV]
10,004
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
17