ZnačkaGa
Latinský názovGallium
Protónové číslo31
Perióda4
SériaKovy
Relatívna atómová hmotnosť69,723
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Hustota [g/cm3]
5,93
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
29,78
Teplota varu [°C]
2403
Atómový polomer [pm]
135
Kovalentný polomer [pm]
122
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
40,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,371
Rok objavu
1875
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1,5
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
60
Elektrická vodivosť [S m-1]
7,1 · 106
1. ionizačná energia [eV]
5,9993
2. ionizačná energia [eV]
20,51
3. ionizačná energia [eV]
30,71
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
11