ZnačkaHg
Latinský názovHydrargyrum
Protónové číslo80
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť200,59
SkupinaII.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidačná čísla
1, 2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2
Hustota [g/cm3]
13,546
Skupenstvo
Kvapalné
Teplota topenia [°C]
-38,862
Teplota varu [°C]
356,66
Kritická teplota [°C]
1477
Kritický tlak [MPa]
172
Atómový polomer [pm]
171
Kovalentný polomer [pm]
149
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
8,34
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,140
Rok objavu
Starovek
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1,5
Elektrická vodivosť [S m-1]
1 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,959
1. ionizačná energia [eV]
10,4375
2. ionizačná energia [eV]
18,759
3. ionizačná energia [eV]
34,202
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
19