ZnačkaRn
Latinský názovRadon
Protónové číslo86
Perióda6
SériaVzácne plyny
Relatívna atómová hmotnosť222,0176
SkupinaVIII.A
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Hustota [g/cm3]
0,00919
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-71
Teplota varu [°C]
-61,8
Kritická teplota [°C]
104
Kritický tlak [MPa]
6,28
Atómový polomer [pm]
120
Kovalentný polomer [pm]
145
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,00364
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,094
Rok objavu
1900
1. ionizačná energia [eV]
10,7485
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
20