ZnačkaZn
Latinský názovZincum
Protónové číslo30
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť65,39
SkupinaII.B
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Hustota [g/cm3]
7,14
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
419,58
Teplota varu [°C]
907
Atómový polomer [pm]
142
Kovalentný polomer [pm]
131
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
116
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,388
Rok objavu
1530
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,5
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
412
Youngov modul [GPa]
108
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,69 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0596
Pružnosť v šmyku [GPa]
43
1. ionizačná energia [eV]
9,3941
2. ionizačná energia [eV]
17,964
3. ionizačná energia [eV]
39,722
Počet stabilných izotopov
5
Počet nestabilných izotopov
10