ZnačkaRe
Latinský názovRhenium
Protónové číslo75
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť186,207
SkupinaVII.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 6, 7
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d5 6s2
Hustota [g/cm3]
21,03
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
3180
Teplota varu [°C]
5630
Atómový polomer [pm]
188
Kovalentný polomer [pm]
159
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
47,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,137
Rok objavu
1925
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
7,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
2450
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
1320
Youngov modul [GPa]
463
Elektrická vodivosť [S m-1]
5,6 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
178
1. ionizačná energia [eV]
7,88
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
20