ZnačkaAc
Latinský názovActinium
Protónové číslo89
Perióda7
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť227,0278
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2
Hustota [g/cm3]
10,07
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1050
Teplota varu [°C]
3200
Atómový polomer [pm]
195
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
12
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,12
Rok objavu
1899
1. ionizačná energia [eV]
5,17
2. ionizačná energia [eV]
10,148
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
11