ZnačkaTm
Latinský názovThulium
Protónové číslo69
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť168,93421
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
2, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
9,318
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1545
Teplota varu [°C]
1947
Atómový polomer [pm]
222
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
16,8
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,16
Rok objavu
1879
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
520
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
471
Youngov modul [GPa]
74
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,4 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
31
1. ionizačná energia [eV]
6,1843
2. ionizačná energia [eV]
12,054
3. ionizačná energia [eV]
26,367
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
17