ZnačkaTl
Latinský názovThallium
Protónové číslo81
Perióda6
SériaKovy
Relatívna atómová hmotnosť204,3833
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
1, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Hustota [g/cm3]
11,85
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
303,5
Teplota varu [°C]
1457
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
46,1
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,129
Rok objavu
1861
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1,2
Youngov modul [GPa]
8
Elektrická vodivosť [S m-1]
5,6 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
2,8
1. ionizačná energia [eV]
6,1083
2. ionizačná energia [eV]
20,428
3. ionizačná energia [eV]
29,829
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
26