ZnačkaMg
Latinský názovMagnesium
Protónové číslo12
Perióda3
SériaKovy alkalických zemín
Relatívna atómová hmotnosť24,3050
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2
Hustota [g/cm3]
1,735
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
648,8
Teplota varu [°C]
1090
Atómový polomer [pm]
145
Kovalentný polomer [pm]
130
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
156
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,02
Rok objavu
1808
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,25
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
260
Youngov modul [GPa]
45
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,24 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
17
1. ionizačná energia [eV]
7,6462
2. ionizačná energia [eV]
15,035
3. ionizačná energia [eV]
80,143
Počet stabilných izotopov
3
Počet nestabilných izotopov
5