ZnačkaRa
Latinský názovRadium
Protónové číslo88
Perióda7
SériaKovy alkalických zemín
Relatívna atómová hmotnosť226,0254
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
0,9
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2
Hustota [g/cm3]
5,5
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
700
Teplota varu [°C]
1140
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
18,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,094
Rok objavu
1898
Elektrická vodivosť [S m-1]
106
1. ionizačná energia [eV]
5,2789
2. ionizačná energia [eV]
10,148
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
16