ZnačkaCl
Latinský názovChlorum
Protónové číslo17
Perióda3
SériaHalogény
Relatívna atómová hmotnosť35,4527
SkupinaVII.A
Paulingova elektronegativita
3,0
Oxidačná čísla
-1, 1, 3, 4, 5, 6, 7
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Hustota [g/cm3]
0,003214
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-100,98
Teplota varu [°C]
-34,6
Kritická teplota [°C]
143,75
Kritický tlak [MPa]
7,991
Atómový polomer [pm]
42
Kovalentný polomer [pm]
71
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,0089
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,48
Rok objavu
1774
1. ionizačná energia [eV]
12,9676
2. ionizačná energia [eV]
23,81
3. ionizačná energia [eV]
39,611
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
9