ZnačkaSi
Latinský názovSilicium
Protónové číslo14
Perióda3
SériaPolokovy
Relatívna atómová hmotnosť28,0855
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
-4, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Hustota [g/cm3]
2,332
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1410
Teplota varu [°C]
2355
Atómový polomer [pm]
111
Kovalentný polomer [pm]
111
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
148
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,70
Rok objavu
1824
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
7,0
Youngov modul [GPa]
47
Elektrická vodivosť [S m-1]
4 · 102
1. ionizačná energia [eV]
8,1517
2. ionizačná energia [eV]
16,345
3. ionizačná energia [eV]
33,492
Počet stabilných izotopov
3
Počet nestabilných izotopov
5