ZnačkaPb
Latinský názovPlumbum
Protónové číslo82
Perióda6
SériaKovy
Relatívna atómová hmotnosť207,2
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
2, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Hustota [g/cm3]
11,35
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
323,50
Teplota varu [°C]
1740
Atómový polomer [pm]
154
Kovalentný polomer [pm]
147
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
35,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,129
Rok objavu
Starovek
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1,5
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
38,3
Youngov modul [GPa]
16
Elektrická vodivosť [S m-1]
4,8 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,206
Pružnosť v šmyku [GPa]
5,6
1. ionizačná energia [eV]
7,4167
2. ionizačná energia [eV]
15,028
3. ionizačná energia [eV]
31,943
Počet stabilných izotopov
4
Počet nestabilných izotopov
24