Ký hiệuOs
Tên LatinOsmium
Số hiệu nguyên tử76
Chu kỳ6
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối190,2
NhómVIII.B
Độ âm điện
2,2
Số oxi hóa
2, 3, 4, 6, 8
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d6 6s2
Khối lượng riêng [g/cm3]
22,6
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
3045
Nhiệt độ sôi [°C]
5000
Bán kính nguyên tử [pm]
185
Bán kính cộng hóa trị [pm]
128
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
87,6
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,13
Thời điểm khám phá
1803
Độ cứng [Thang đo Mohs]
8,0
Độ cứng theo thang đo Brinell [MPa]
3920
Điện dẫn suất [S m-1]
1,23 · 107
Mô đun cắt [GPa]
222
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
8,7
Đồng vị bền
7
Đồng vị không bền
12