Độ cứngChất
1Bột Talc
2Đá muối
3Đá vôi
4Đá flourite
5Quặng Apatite
6Đá tràng thạch
7Thạch anh
8Topaz
9Corundum
10Kim cương