සංකේතයZr
ලතින් නමZirkonium
පරමාණුක අංකය40
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය91,244
කාණ්ඩය​IV.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,4
ඔක්සිකරණ අංක
4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
6,506
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1852
තාපාංකය [°C]
3800
පරමාණුක අරය [pm]
206
සහසංයුජ අරය [pm]
148
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
22,7
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,278
සොයාගැනීම
1789
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
5,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
903
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
650
යං මාපාංකය [GPa]
68
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,3 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
33
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,6339
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
13,13
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
22,99
ස්ථාවර සමස්ථානික
5
අස්ථායී සමස්ථානික
16