සංකේතයZn
ලතින් නමZincum
පරමාණුක අංකය30
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය65,39
කාණ්ඩය​II.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,6
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,14
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
419,58
තාපාංකය [°C]
907
පරමාණුක අරය [pm]
142
සහසංයුජ අරය [pm]
131
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
116
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,388
සොයාගැනීම
1530
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,5
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
412
යං මාපාංකය [GPa]
108
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,69 · 107
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,0596
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
43
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,3941
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
17,964
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
39,722
ස්ථාවර සමස්ථානික
5
අස්ථායී සමස්ථානික
10