සංකේතයW
ලතින් නමWolframium
පරමාණුක අංකය74
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය183,85
කාණ්ඩය​VI.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,9
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 5, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d4 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
19,3
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
3387
තාපාංකය [°C]
5660
පරමාණුක අරය [pm]
193
සහසංයුජ අරය [pm]
146
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
174
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,13
සොයාගැනීම
1758
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
7,5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
3430
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
2570
යං මාපාංකය [GPa]
411
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,8 · 107
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,0536
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
161
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,98
ස්ථාවර සමස්ථානික
5
අස්ථායී සමස්ථානික
16