සංකේතයV
ලතින් නමVanadium
පරමාණුක අංකය23
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය50,9415
කාණ්ඩය​V.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,6
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
6,11
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1900
තාපාංකය [°C]
3380
පරමාණුක අරය [pm]
171
සහසංයුජ අරය [pm]
125
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
30,7
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,489
සොයාගැනීම
1801
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6-7
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
628
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
628
යං මාපාංකය [GPa]
128
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
4 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
47
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,7463
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
14,65
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
29,31
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
5