සංකේතයU
ලතින් නමUranium
පරමාණුක අංකය92
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය238,0289
කාණ්ඩය​VI.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,7
ඔක්සිකරණ අංක
3, 1, 5, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
19,03
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1132,3
තාපාංකය [°C]
3900
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
27,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,12
සොයාගැනීම
1789
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1960
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
2400
යං මාපාංකය [GPa]
208
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
3,6 · 10-6
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
111
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,1941
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
15