සංකේතයTi
ලතින් නමTitanium
පරමාණුක අංකය22
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය47,88
කාණ්ඩය​IV.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,5
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
4,507
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1660
තාපාංකය [°C]
3287
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
21,9
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,523
සොයාගැනීම
1790
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
970
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
716
යං මාපාංකය [GPa]
116
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,6 · 106
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,42
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
44
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,8282
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
13,58
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
27,491
ස්ථාවර සමස්ථානික
5
අස්ථායී සමස්ථානික
4