සංකේතයTh
ලතින් නමThorium
පරමාණුක අංකය90
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය232,0381
කාණ්ඩය​IV.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,3
ඔක්සිකරණ අංක
4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f0 6d2 7s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
11,72
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1750
තාපාංකය [°C]
4500
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
54
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,113
සොයාගැනීම
1828
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
3
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
350
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
400
යං මාපාංකය [GPa]
79
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
6,7 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
31
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,08
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
11,504
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
20,003
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
12